Gids voor zielen

Liv, de gids voor jouw ziel

Help je ziel om thuis te komen in dit aardse leven

Individuele begeleiding voor zielen in alle fasen van hun bestaan

Ervan uitgaand dat je een ziel hebt, helpt Liv je om meer te gaan samenwerken met de ziel die jouw lichaam heeft gekozen.

Jouw ziel heeft er al wellicht al vele levens op zitten en heeft daardoor een bepaald zielsbewustzijn opgebouwd. Helaas leven veel mensen meer vanuit hun hoofd en angsten dan vanuit hun ziel.

De realiteit is immers zo dat we door onze kwetsuren in het aardse leven meer en meer verwijderd geraken van onze ziel. De samenleving en de vele normen en regels daarin helpen ook al niet echt.

Dit kan zorgen voor een gevoel van leegte, vereenzaming, afsplitsing en verloren lopen. Je kan dit bijvoorbeeld ervaren in een burn-out of een depressie of het gevoel dat je hier niet mag zijn of geen bestaansrecht hebt. Wat doe je hier eigenlijk? Dàt dus.

Maar misschien voel je dat je een goed leven bent maar ben je zoekende in wat jouw zielsmissie nu precies is. Ook daarvoor kan je bij mij terecht.

In essentie kan iedereen bij mij terecht die beter voor haar of zijn ziel wilt zorgen.

En of dit nu tijdens je aardse leven is, vlak voordat je dit aardse leven gaat verlaten of wanneer je overgaat naar de zielenwereld als jouw aardse lichaam is gestorven... dat doet er niet toe. Ik hou van mijn eigen ziel en ik hou ook van de ziel van alle mensen, in welke fase van hun leven dan ook.

Grosso modo zie ik twee grote groepen van mensen.

De mensen waarvan de ziel niet helemaal geïncarneerd is en dus te leren leven hebben met hun aardse realiteit. En daarnaast de mensen die zo verstrikt zitten in de menselijke basale shitzooi dat ze geen contact meer voelen met de lichtwereld.

Beide groepen zijn heel welkom bij Liv. Dat betekent dat iedereen tijdens zijn of haar leven bij Liv terechtkan.

Voor alle zoekende zielen

1 Wanneer we lang op de dool zijn, raakt onze ziel een beetje het noorden kwijt.

Er is een diep verlangen naar co-creatie met jou als mens maar jij raakt net alsmaar verstrikt in allerlei patronen en destructief gedrag waardoor je het contact met de energie in jou verliest. De ziel gaat zich alsmaar meer terugtrekken.

Ik denk nu in het bijzonder aan de mensen die:

- worstelen met een verslaving.
- eetstoornissen hebben
- donkere gedachten hebben
- zichzelf aanvoelen als een buitenaards wezen
- suïcidaal zijn

> Hierbij is het belangrijk dat het contact met de ziel terug hersteld wordt en terug wordt herenigd.

image00031

2 Het kan zijn dat je het allemaal niet meer ziet zitten en je een uitweg zoekt.

Dit kan je ervaren door suïcale gedachten of pogingen. Soms zorgt je hele systeem voor een oplossing en kom je in een psychose terecht.

Doorheen mijn leven ben ik op verschillende manieren met psychosen in aanraking gekomen. Ik functioneer soms ook op het randje van psychose maar ik noem het anders.

Voor mij is een psychose geen aandoening maar een doorschakelen naar een hele hoge frequentie waardoor je informatie krijgt die mensen zonder psychose niet kunnen waarnemen. Psychose en trauma gaan voor mij altijd samen. Vaak wordt het trauma ook heel helder in de psychotische fase. Ze noemen dat dan wanen of complottheorieën.

Het is voor mij een energetische frequentie die hoort bij een energielaag waar ik regelmatig vertoef en waarin ik communiceer met de energie van het universum en dus inderdaad informatie krijg die voor velen niet beschikbaar is. Ik voel me uitzonderlijk op mijn gemak bij mensen in een psychose. Er is ontmoeting.

> Alleen kan ik misschien beter alles managen door mijn voeten op de grond te houden. En dat is iets wat je wellicht bij mij kan komen leren. Je hoeft het contact met het hogere niet te verliezen, je dient alleen het contact met het aardse terug te herstellen.

3 Maar ook als je terminaal ziek bent of euthanasie hebt aangevraagd, is je ziel in een bijzondere fase van jouw leven aangekomen. De zielenwereld voelt alsmaar dichterbij en het aardse leven alsmaar verder weg.

Ook wanneer je iemand kent in een ernstige coma, is er energetisch nog heel veel communicatie mogelijk.

Ik ga het gesprek aan met de ziel van diegene die in coma ligt en ga praten om te kijken wat de bedoeling is. Mogelijks zorg ik ook voor verlichting voor diegene in coma. Voor het lichaam is het vaak ook heel geruststellend als er iemand met kennis van zaken aanwezig is. Het zorgt voor regulering van het zenuwstelsel en ontspanning.

> In de reguliere geneeskunde wordt een lichaam vaak heel functioneel bekeken en wordt er weinig aandacht besteed aan het energetische. Maar soms is de energie nog het enige wat er overblijft om op terug te vallen. Liv kan je helpen om helderheid te krijgen over wat de bedoeling is maar ook om de ziel te begeleiden bij de overgang naar de zielenwereld.

Een paar weken voor het overgaan, tijdens de overgang en vlak nadien is er veel waardevol energetisch werk te verrichten waardoor de ziel rustig kan overgaan naar de zielenwereld.

Een ziel wordt altijd opgewacht door zijn gids en bij een vlotte overgang kan de ziel haar lessen bestuderen zodat ze na een aantal maanden of jaren terug een nieuw lichaam kan kiezen. Het is een redelijk precair proces en toch zo universeel. Ik verstel er meer over in mijn audioreeks Soul Whispers dat je kan aankopen in mijn webshop.

image00002

Vul dus snel het inschrijfformulier in en Liv neemt binnenkort contact met je op.

Een individuele sessie is helemaal afgestemd op wat jouw ziel nodig heeft.

Mogelijke invalshoeken zijn lichaamswerk, ademwerk, energetisch werk, resonantie, opstellingen, delen, verbinden, expressie, dans, samenwerken, stiltewerk, meditatie, visualisatie,…

Insteek is altijd vanuit het energetisch perspectief en ervan uitgaande dat alles energie is, wij ook.

Bovendien gaat Liv uit van de overtuiging dat we altijd reïncarneren en om een betere versie te worden van onszelf.

Wie is Liv?

Ik ben Liv, Liv Van Weddingen. Vrouw, moeder, psychotherapeute, mentor en energetisch wezen. Speels en ondoorgrondelijk, doorzichtig en aanwezig. Professioneel en doortastend. Warm en liefdevol.

Mijn eigen partner vraagt mij elke dag nog:"Wie ben jij eigenlijk?" Dat is een vraag waar velen die me al jaren kennen het antwoord op zoeken. Niet omdat ik niet transparant ben maar wel omdat er zoveel lagen en dieptes en hoogtes zijn om te ontdekken. En elke dag ontdekt mijn lief nog een extraatje dat hij nog niet kende.

Ik ben dus niet alleen psychotherapeute maar ook moeder van drie, vrouw van Luis, kattenmoeder, energetisch wezen en onderneemster.

In 2024 nam ik resoluut het besluit om te kiezen voor eenvoud wat mijn leven een totaal andere wending gaf. Ik woon vlakbij het bos in Heverlee met mijn drie kinderen en wandel 's ochtends het liefst naar mijn kippen om ze dag te zeggen, de frisse lucht op te snuiven en te voelen dat het leven het goed met mij voor heeft.

bynouchka-Liv-020524-zw-38
Scroll naar boven